Thông tin cổ phiếu

Hose: AGG
Giá hiện tại Thay đổi Khối lượng
28,700 -100(-0.35%) 190,740
Xem chi tiết
Biểu Đồ: AGG
AGG

Thông tin liên lạc

PHÒNG QUAN HỆ ĐẦU TƯ - AN GIA GROUP

Đăng ký nhận bản tin nhà đầu tư

https://angia.com.vn/
https://angia.com.vn/catalog/view/theme/